• Hüseyin Çağlayan Sok. No:27/1Karşıyaka / İzmir
  • 0 850 210 56 44

Kemik İliği Nakli

Kemik iliği nakli sağlıklı bir vericiden kemik iliğinin alınarak damar yolu ile alıcıya (hastaya) verilmesi işlemidir.